Jak rozmawiać z uczniami o przemocy-kurs online

W niektórych zawodach niezbędne jest, aby dokształcać się omal cały czas. Podnoszenie własnych kwalifikacji wpisane jest między innymi w zawód nauczyciela. Wiele firm szkoleniowych, wychodząc vis a vis problemom oświaty organizuje szkolenia dla nauczycieli on-line, które przeprowadzają doświadczeni metodycy.

Niektórzy z nich związani są z jakimś wydawnictwem podręczników szkolnych i przeprowadzają szkolenia nauczycieli dotyczące tego, jak pracować z danym podręcznikiem, by zajęcia były ciekawe dla ucznia. Nauczyciele, którzy uczestniczą w dodatkowych szkoleniach i poznają nowe metody pracy z uczniami zauważają, że łatwiej przykuć uwagę ucznia na 45 minut wtedy, gdy używa się nowe sposoby nauczania. Im bardziej pomysłowy jest nauczyciel, tym chętniej uczniowie uczestniczą w zajęciach. Dzięki temu są także na nich bardziej aktywni i więcej zapamiętują. Wielu rodziców zgłasza problem, że lekcje przeprowadzane w szkołach ich dzieci to jedynie monolog nauczyciela, w trakcie którego uczniowie wyłączają się po kilku minutach. Lepiej, gdy uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji i ćwiczy w ten sposób komunikację a także wypowiadanie się na forum publicznym. Właśnie dlatego dyrektorzy szkół powinny wykupywać kursy dla nauczycieli online i pomagać im zdobywać wiedzę potrzebną do tego, by lekcje były zaaranżowane w interesujący sposób. Nie każdy temat zajęć nadaje się do tego, aby lekcja miała formę zabawy dla ucznia, ale wiele zajęć, w szczególności w młodszych klasach można prowadzić w taki sposób, by zachęcać uczniów do brania w nich udziału. Warto pozwolić uczniom na swobodną wypowiedź w czasie lekcji, bo dzięki temu w późniejszym czasie będą bardziej odważne i otwarte na nowe środowiska, czy zmiany, które je czekają. Jeżeli nauczyciel będzie widzieć efekty u uczniów wówczas, gdy zmieni swoje podejście do sposobu przekazywania wiedzy, chętniej będzie uczestniczyć w kolejnych kursach. Nowoczesna szkoła stawia w centrum ucznia i jego potrzeby. Szczególnie w młodszych klasach jest to potrzebne, ażeby dzieci nie zniechęciły się do edukacji w szkole.

Źródło: szkolenia dla nauczycieli przedszkola.

Możesz również polubić