Jak napisać statut szkoły

Nie wszyscy dyrektorzy szkół potrafią właściwie rozliczać godziny ponadwymiarowe nauczycieli. W związku z tym na prawdę bardzo często przeprowadza się dla nich szkolenia, na których uczą się jak właściwie rozliczać pracę nauczyciela, by jego uposażenie było policzone adekwatnie do czasu pracy. Jeśli godziny rozliczone są źle, w danym roku rozliczeniowym/budżetowym pojawią się usterki.

To z kolei będzie problematyczne dla gmin, które przeznaczają środki na nauczycielskie pensje. Etat nauczycielski nie obejmuje 40 godzin jak tradycyjne jest w kodeksie pracy. Nauczyciel pracuje 18 godzin w ramach etatu, do tego ma dodatkowe godziny obowiązkowe, które musi przepracować z uczniami. Karta nauczyciela jest tak skonstruowana, że nauczyciele zasadniczo nie powinni pracować w godzinach ponadwymiarowych. Natomiast w szczególnych sytuacjach, podyktowanych obowiązkiem realizacji skryptu nauczania z danego przedmiotu, można zobowiązać nauczyciela do odpłatnej na zasadach ogólnych pracy w godzinach ponadwymiarowych. Może to dotyczyć wyłącznie tego przedmiotu, którego sam uczy – czyli matematyk nie może realizować zastępstw z innego przedmiotu, dosłownie pokrewnego.Co istotne, liczba takich godzin nie przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, czyli takich godzin nie może być więcej niż 7 tygodniowo. W praktyce za zgodą organu prowadzącego, nauczyciel może przepracować dowolną ilość godzin. Bez wątpienia wyłącznie wtedy, jeśli sam wyrazi na to zgodę. Drugim problematycznym misją dyrektora szkoły jest Statut szkoły. W wielu szkołach, jak wykazują późniejsze kontrole, pojawiają się problemy prawne przy konstruowaniu statutu. W związku z tym ten nie może być w żaden sposób zatwierdzony. W pewnych sytuacjach, gdy organizowane są szkolenia dla nauczycieli on-line, poruszana jest na nich ta tematyka. W pewnych sytuacjach wtedy w trakcie szkolenia nauczyciele piszą dokument, który w późniejszym czasie może być statutem szkoły, uczą się w jaki sposób to zrobić. Mogą przynieść na szkolenie własny statut i podczas szkolenia poprawić znajdujące się w nim niedociągnięcia.

Więcej informacji na stronie: szkolenia dla pedagogów.

Możesz również polubić