Pierwsza pomoc-szkolenie

W każdym budynku użyteczności publicznej, którym jest między innymi sklep, szkoła, urząd, powinna znajdować się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Należy powiesić ją w widocznym miejscu – tego wymagają przepisy i konieczna w takich obiektach ochrona przeciwpożarowa. Do tego jeszcze potrzebne będą gaśnice, odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych i przeszkolenie pracowników na wypadek wystąpienia pożaru.

Szkolenia przeciwpożarowe przeprowadzane są dla każdego pracownika tylko raz. Zwykle takie szkolenie przeprowadzane jest przez inspektora od spraw bhp i pożarnictwa. Musi być to osoba, która ukończyła odpowiednie studia lub chociażby kurs nadający jej uprawnienia inspektora. Pracownicy nie muszą takich szkoleń powtarzać cyklicznie, tak jak to można jest w przypadku także obowiązkowego szkolenia bhp. Jeśli chodzi o szkolenia pracowników, wszystko reguluje kodeks pracy. Pracodawca może szkolić załogę częściej, ale nie rzadziej niż mówią to przepisy. Co ważne, wszystkie szkolenia muszą odbywać się w godzinach pracy. Nie wolno nakazać komuś zostać po godzinach albo przyjść wcześniej. Dokładnie tak samo sprawa ma się także z badaniami okresowymi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik pracuje w godzinach nocnych. Wtedy należy mu się dzień wolny płatny tak, jak gdyby był w pracy. Nierzadko nierzadko w zakładach pracy, w których ryzyko wystąpienia pożaru jest bardzo duże, wówczas szkolenia przeprowadzane są częściej, ażeby pracownicy wiedzieli, jak się zachować. Elementem takiego szkolenia bywa również ewakuacja przy użyciu fałszywego alarmu. Pracodawca uruchamia alarm i sprawdza, jak szybko wszystkim uda się ewakuować w bezpieczne miejsce. Choćby może wydawać się to sprzeczne z ideą pracowania – skoro w godzinach pracy wszyscy przestają pracować, zostawiają wszystko jak leci i wychodzą, to jest to dla pracodawcy cenna informacja. Dowiaduje się chociażby, czy drogi ewakuacji są odpowiednie, czy nie jest zbyt tłoczno i każdemu na pewno uda się wydostać bezpiecznie z budynku, którego dotknął rzekomy pożar.

Źródło: ochrona przeciwpożarowa pabianice.

Możesz również polubić