Jakie warunki trzeba spełnić przy faktoringu

Niewielu właścicieli firm wie, czym jest faktoring a to popularne rozwiązanie, które daje możliwość zachować płynność finansową w sytuacji, gdy wystawia się wiele faktur. W praktyce w ramach faktoringu można sprzedać firmie faktoringowej wystawione faktury i otrzymać część albo ogół należności jeszcze za nim spłaci ją odbiorca faktury. Faktoring dla firm to niezwykle wygodne rozwiązanie.

Dzięki niemu można dawać swoim kontrahentom więcej czasu na spłatę należności a środki finansowe odzyskać wcześniej od firmy, która fakturę wykupiła. Nie ma żadnych ograniczeń co do tego, kto może korzystać z faktoringu. Robią to zarówno spore i średnie przedsiębiorstwa, jak i niezbyt duże firmy a nawet osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Faktoring opłaca się również z innego powodu. Firma faktoringowa sprawdza kontrahentów pod kontem ich finansowej wiarygodności. Dzięki temu można mieć pewność, że faktura zostanie opłacona, bo firma, na którą została wystawiona jest rzetelna. W dodatku faktor pilnuje terminu spłaty, wysyła w imieniu klienta monity a także ponaglenia. W ten sposób część obowiązków związanych z obsługą płatności można przenieść na faktora. Usługi faktoringowe można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Kiedy wierzyciele są poinformowani o cesji faktury, mówi się o faktoringu jawnym. Jeśli zaś kontrahent nie wie, że obsługą należności zajmuje się zewnętrzna firma, mowa jest o faktoringu cichym lub tajnym (niejawnym). Ta druga opcja jest mniej wygodna. Po pierwsze dla przedsiębiorcy, bo faktor nie ma sposobności zweryfikować wierzyciela. Pod drugie dla firmy faktoringowej, ponieważ więcej w tej sytuacji ryzykuje. Sporo przedsiębiorstw, które zajmują się faktoringiem ,decyduje się na wyłącznie na faktoring jawny, ponieważ jest bezpieczniejszy. Faktoring opłaca się także dla tego, że można podnieść swoją konkurencyjność. Jeżeli firma oferuje długi termin spłaty należności, dosłownie do 120 dni, może zyskać nowych klientów. Korzystając z faktoringu, nie czeka na pieniądze aż cztery miesiące, bo co najmniej część zyskuje w tej samej chwili.

Polecamy: faktoring dla firm.

Możesz również polubić